Baliqchilik ho'jaliklarida  Aeratorlarni  qo'llash
Cascade
O'simliklarni himoya qilishda innovatsion " Smart Agrigat " ni yaratish
Ekin maydonlarini tomchilab sug’orishni  avtomatlashtirish
Stop TB
Online Tashxis
Agro Innovation